අන්තර්ජාල ජ්‍යෝතිශ්‍ය මෘදුකාංගය

දශාව අනුව ග්‍රහ පලාපල

සැප්තැම්බර් 2013 @ भारत गणराज्य
[පොදු පර්යේශණ යෙදුම්/වැඩසටහන්] 
දශා අනුව පලාපල කීමට අපට ඔබේ උපන් ස්ථානය සහ වෙලාව දැනගත යුතුයි. ඔබේ උපන් ස්ථානය කපුටා දත්ත සමුදායෙන් ලබා දෙන ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න, එවිට අක්ශාංශ සහ දේශාංශ කපුටා විසින් සොයා දෙනවා ඇත. එම ලැයිස්තුවේ ඔබ උපන් ස්ථානය නැති නම් පමණක් අක්ශාංශ සහ දේශාංශ සොයාගෙන ඇතුලත් කරන්න සිදු වෙනවා ඇත.

ඔබ උපන් දිනය සහ වෙලාව ශ්‍රී ලංකාවේ එදිනට සම්මත ඔරලෝසු වෙලාවෙන් ලබා දෙන්න. ඔබ ලබා දෙන වෙලාව ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් නොවේ නම් පමණක් Timeline වල එම වෙලාවට අදාල කාල රේඛාව තෝරන්න. ඉන් පසු "ගණින්න" යන බොත්තම ඔබන්න

------

ජ්‍යෝතිශ්‍ය පලාපල කථනයේදී ජනප්‍රිය ක්‍රමයකි දශාව. මනුශ්‍ය ජීවිතයේ එක් එක් කාලයන් එක් එක් ග්‍රහයන්ගේ බලපෑමට ලක් වන බව මෙහි අදහසයි. මනුශ්‍ය පරමායුශ අවුරුදු 120ක් ය යන උපකල්පනය මත ගොඩනැඟුන විංශෝත්තරී දශා ක්‍රමය අපි මෙහිදී යොදා ගනිමු. මෙය බටහිර ජ්‍යෝතිශ්‍යයේ එන Firdaria ක්‍රමයට බොහෝ දුරට සමානයි

ඔබේ උපන් වෙලාවේ අහසේ චන්ද්‍රයා පිහිටන ස්ථානයට අනුව නක්ශත්‍රය ගනනය කරනු ලබයි එම අංශක ගනන අනුව ඔබේ උපතේදී දශා ශේෂය දැනගත හැකියි. එනම් උපතේදී බලපවතින ග්‍රහයා සහ එම ග්‍රහයාගේ ඉතිරි වී ඇති කාලය. එතැන් සිට විංශෝත්තරී දශා චක්‍රය ගැනගෙන ගිය විට ඔබේ ජීවිතයට එක් එක් ග්‍රහයාගේ බලපෑම ලැබෙන කාල වකවානු දැනගත හැකියි.

ඒ ඒ දශා වලදී ඒ ඒ ග්‍රහයන් ඔබගේ ජීවිතයට බලපාන ආකාරය ඒ ග්‍රහයන් ඔබේ උපන් කේන්ද්‍රයේ පිහිටන ආකාරය අනුව දැනගත යුතුයි. අප මෙහිදී ඔබට පලාපල ගෙන එන්නේ ඒ ඒ දශාව ලබන කාල වලදී ඒ ඒ ග්‍රහයන් ඔබේ උපන් කේන්ද්‍රයේ පිහිටන ආකාරය අනුව ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන ආකාරයටයි. නමුත් සමහර ග්‍රහ පිහිටීම් වල ප්‍රතිඵල ගෙන එන්නේ දශාව අනුව ම නොව ජීවිතයේ එක් එක් කාල වලදීයී, එසේ නැතිනම් මුලු ජීවිත කාලයටම බලපාන ආකාරයෙනුයි. මේ කාරණා පලාපල වල ඒ ඒ කියවීම් වලින් දත යුතුයි.
Link: http://kaputa.lk/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook