අන්තර්ජාල ජ්‍යෝතිශ්‍ය මෘදුකාංගය

ලග්න පලාපල

සැප්තැම්බර් 2013 @ भारत गणराज्य
[පොදු පර්යේශණ යෙදුම්/වැඩසටහන්] 
ලග්න පලාපල කියැවෙන්නේ ඒ ඒ ලග්නය මුල් කරගෙන තත්කාල කේන්ද්‍රයක් තනා එහි භාවයන් වල ග්‍රහයන් පිහිටන ආකාරය ඇසුරිනි. මෙය ඉතාම දළ වශයෙන් කරන පලාපල කථනයකි. එනම් යම්කිසි ලග්නයකට අයත් සියලුම පුද්ගලයන්ට මෙමගින් කියැවෙන්නේ එකම පලාපලයකි. තමන් උපන් දිනය දන්නා නමුත් වෙලාව නිවැරදිවම නොදන්නා අයට පහසුවෙන් මෙය භාවිතා කල හැකි නමුත් උපන් වෙලාව දැනගෙන කරන පලාපල කථනයකට වඩා නිවැරදි බවෙන් අඩුයි.

ඔබේ ලග්නය තෝරාගෙන ක්ලික් කරන්න. තත්කාල කේන්ද්‍රයේ ඔබේ ලග්නයට සාපේක්ශව ඒ ඒ ග්‍රහයන් පිහිටන භාවයන් පෙන්වනු ඇත. ඊට පහලින් එම ග්‍රහයා දැනට සිටින රාශියත්, මීලඟ සංක්‍රාන්තිය සිදු වන දිනයත් ඉන් පසු ගමන් කරන රාශියත් දැක්වේ. ඊට පහල ඡේදයේ දැක්වෙන්නේ එම ග්‍රහයා ඒ භාවයේ ගමන් කිරීම නිසා එම ලග්න හිමියන්ට කියැවෙන පලාපල කථනයයි. මේ ඡේදය ඒ ග්‍රහයාගේ (ඉහතින් දක්වා ඇති) මීලඟ සංක්‍රාන්තිය දක්වා බලපවතී.
Link: http://kaputa.lk/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook